ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τέτοιου είδους συστήματα, μας βοηθούν να έχουμε πλήρη έλεγχο και να λαμβάνουμε δεδομένα για συγκεκριμένα άτομα ή οχήματα, σε συγκεκριμένους χώρους (πχ. σε ένα γραφείο, σε μία αποθήκη, σε ένα πάρκινγκ οχημάτων, σε μία εταιρία ή σε άλλο ορισμένο από εμάς χώρο). Με το τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο μας, στον οποίο δε μπορεί κάποιος να εισέλθει εάν δεν έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από εμάς.
Επίσης, με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, να δοθούν στον κάθε χρήστη τα δικαιώματα που επιθυμούμε, πχ. να μπορεί να εισέλθει είτε απλά πληκτρολογώντας κάποιον κωδικό σε αντίστοιχο πληκτρολόγιο που τοποθετούμε σε εισόδους, με κάρτα εισόδου, με χρήση και κάρτας πρόσβασης και κωδικού ή μέσω κινητού τηλεφώνου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, όπου απαιτείται, να ληφθούν βιομετρικά στοιχεία (πχ. Έλεγχος Δακτυλικού Αποτυπώματος, Ανίχνευσης Ίριδας Ματιού, κ.α.) του χρήστη προκειμένου να εισέλθει στον ελεγχόμενο χώρο.

Φόρμα Επικοινωνίας

Scroll to Top