Κέντρο λήψης σημάτων

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων της K2Security, σας παρέχει υπηρεσίες όλες τις ημέρες του χρόνου. Λειτουργεί αδιάληπτα και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού των πελατών μας. Τα εισερχόμενα τηλεφωνικά σήματα επείγουσας ανάγκης, επεξεργάζονται από το έμπειρο προσωπικό μας και κινητοποιείται στιγμιαία ολόκληρος ο μηχανισμός ασφαλείας. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της K2Security λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και είναι συνδεδεμένο με υψηλής τεχνολογίας υπολογιστές και εξειδικευμένο ψηφιακό λογισμικό. Λαμβάνει σήματα Διάρρηξης και Ληστείας, Πυρκαγιάς, Προσωπικής Απειλής, Ιατρικής Βοήθειας, Διακοπής Ρεύματος, Πτώσης Μπαταρίας, Καλής Λειτουργίας, Διαρροής Νερού και Υγραερίου, Μεταβολής Θερμοκρασίας κ.α.

Φόρμα Επικοινωνίας

Scroll to Top