ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Η τεχνολογία επέτρεψε τη δέσμευση του φωτός για να χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά των ψηφιακών πληροφοριών και μια νέα επανάσταση αναμένεται σε όλους τους συγγενικούς χώρους. Στον τομέα της ασφάλειας εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της νέας αυτής τεχνολογίας. Οι δυνατότητες των συστημάτων κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV) αυξάνονται χωρίς όριο με τη χρήση της τεχνολογίας του φωτός. Η δυνατότητα αποστολής σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, η θωράκιση του σήματος έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ο αυξημένος βαθμός ασφάλειας και η δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας και προσαρμογής στις μελλοντικές απαιτήσεις των εφαρμογών, είναι ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των οπτικών ινών σε σχέση με τα συμβατικά καλώδια χαλκού που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. 

Το πιστοποιημένο προσωπικό της Κ2 Security, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό για συγκόλληση οπτικών ινών, είναι σε θέση να εκτελέσει έργα παρακολούθησης πολύ μεγάλων εκτάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο της Hellenic Dynamics το οποίο έχει περίμετρο άνω των 2.500 μέτρων.

Η χρήση των οπτικών ινών για τη διασύνδεση συστημάτων CCTV είναι μια λύση που εφαρμόζουμε ήδη και χρειάζεται ειδική μεταχείριση και εξοπλισμό. Οι οπτικές ίνες αποτελούν την καλύτερη επιλογή για εφαρμογές μεγάλου μεγέθους ή για εφαρμογές όπου λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα επιβαρυμένα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επίσης είναι σε θέση να εξασφαλίσουν άπλετη χωρητικότητα για τη μεταφορά δεδομένων, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αμελητέο στην εποχή των καμερών υψηλής ανάλυσης. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στην όλο και μεγαλύτερή τους χρήση και στα συστήματα CCTV, τα οποία άλλωστε εκ φύσεως επιζητούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρει η τεχνολογία του φωτός.”

Φόρμα Επικοινωνίας

Scroll to Top