Άμεση Επέμβαση

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η K2Security παρέχει υπηρεσίες Άμεσης Επέμβασης εφόσον υπάρχει σήμα από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης από το πελάτη μας. Επεμβαίνουμε άμεσα στο χώρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του, γίνεται λεπτομερής έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου για την εξακρίβωση του συμβάντος κινδύνου και φυσικά ενημερώνουμε τον πελάτη και την αρμόδια αρχή εφόσον κριθεί αναγκαία η παρέμβασή της. Παραμένουμε πάντα στο χώρο κατόπιν του συμβάντος για να επιβεβαιώσουμε πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

Φόρμα Επικοινωνίας

Scroll to Top